Øykommunen Stord tilbyr sine rundt 19 000 innbyggere muligheten til å kommunisere med helsetjenestene i kommunen via helsenorge.no. Med drahjelp fra digitaliseringsnettverket DigiHordaland startet Stord kommune arbeidet med innføringen av Digihelse høsten 2018.

Involver både ansatte og ledelse

Sammen med systemansvarlig for fagsystemet, ansatte fra psykisk helse, hjemmebaserte tjenester, tildelingskontoret og hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet etablerte prosjektleder Hilde Susann Hystad Aadland en prosjektgruppe.

– Vi arrangerte informasjonsmøter med både ledere og ansatte i tjenestene tidlig. Vår erfaring er at det er viktig å involvere alle som skal være en del av arbeidet tidlig. Jeg tror at det har vært en av grunnene til at de ansatte har vært så positive, forteller Aadland.

Finn gode testbrukere

I begynnelsen av 2019 tok kommunen i bruk løsningen for psykisk helse og rus og hjemmebaserte tjenester. De foreløpige erfaringene er at de fleste brukerne ser på kalenderen. Stord kommune rekrutterte også tidlig en testbruker.

– Det er veldig nyttig å fine gode testbrukere blant innbyggerne. Vi rekrutterte en testbruker som var pårørende til en som mottar våre tjenester. Hun synes at det var veldig nyttig å kunne sende avbestillinger gjennom løsningen da hun selv likevel skulle på besøk. Vi ser at pårørende har veldig god nytte av denne muligheten, fortsetter Aadland

Mange pårørende bor også langt unna, andre steder i landet. Med fullmakt fra den som mottar tjenesten kan de på en enkel måte følge opp og kommunisere med tjenestene, selv om de selv bor i en kommune som ennå ikke har tatt Digihelse i bruk.

I Stord har også mange innbyggere som mottar tjenester innen psykisk helse og rusomsorg hatt nytte av tjenesten, og er blant en brukergruppen som har benyttet tjenesten mest.  – Vi opplever at denne brukergruppen setter spesielt stor pris på at det er enklere å ta kontakt, at de slipper å stå i telefonkø og at de kan skrive og lese meldinger når det passer for dem. Løsningen er både sikker og enkel å bruke, og gjør det lettere for innbyggere å planlegge egen hverdag, sier Aadland.

Hold prosjektet varmt

Stord opplever at en av de største utforingene er å få innbyggere til å ta i bruk løsningen. For å markedsføre løsningen og helsenorge.no har de laget en egen brosjyre som de ansatte tar med til alle brukere når de er på hjemmebesøk. I tillegg har de lagt ut informasjon på kommunens nettsider. Nå planlegger de også å legge inn en tekst i alle relevante vedtaksbrev.

Stord kommune planlegger å utvide til flere enheter fremover, blant annet institusjon- og habliteringstjenester.

Tips fra Stord kommune til andre kommuner som vil ta i bruk Digihelse

  • Informer og involver de ansatte i tjenestene tidlig – det er lettere å innføre nye arbeidsrutiner når alle er med fra start!
  • Finn og rekrutter gode testbrukere blant innbyggerne. Det viktigste er å få testet alle funksjoner, ikke nødvendigvis med så mange brukere.
  • Hold det varmt! – informasjon må ut til innbyggere, gjerne jevnlig. Samarbeid med lokalavisen for eksempel. Det kan for eksempel være lurt å minne om muligheten til å avbestille timer før ferier og høytider hvor mange har besøk av familie eller selv reiser bort.
Lenkeblokk Icon Les mer om Digihelse i Stord kommune Lenkeblokk Icon Se brosjyren Stord kommune har laget til sine innbyggere