«Vi i Tromsø kommune er glade for at KS etter et grundig innsiktsarbeid agerer hurtig og nå løfter læringsplattformen KS Læring til et nytt nivå.

Bror Hartvigsen Systemansvarlig for KS Læring i Tromsø kommune

KS Læring er en felles læringsplattform for kommunesektoren. På KS Læring finner du nettkurs og ressurser til fritt bruk som  sektoren deler og gjenbruker seg i mellom. Du kan finne lokale kurs, nasjonale kurs, kurs for smale målgrupper og kurs for alle. Dette er en tjeneste som mange kommuner og fylkeskommuner har hatt stor glede av i en årrekke. Imidlertid har den tekniske løsningen som KS Læring baseres på, nådd levetiden sin og leverer ikke det sektoren har behov for framover. Derfor er det satt i gang et prosjekt for å bytte ut løsningen og det er gjennomført et innsiktsarbeid for å finne behovene som sektoren har. Les rapporten fra innsiktsarbeidet her.

Dette innsiktsarbeidet ble ferdig høsten 2023, og KS Digitale fellestjenester har startet arbeidet med å etablere en ny løsning. Løsningen skal anskaffes i markedet og kobles sammen med andre felleskomponenter som sektoren bruker for å gi mest mulig verdi.

Den nye løsningen skal være enkel å bruke både for ansatte, ledere og administratorene av løsningen.

- Vi gleder oss til å kunne lansere den nye løsningen som vil fremme deling, kreativitet og kompetanseheving i hele sektoren, sier Oddgeir Sjøtveit, produktansvarlig for KS Læring.

Vi håper og tror at markedet vil respondere godt og at vi kan signere avtale med en leverandør til høsten. Implementeringen starter så snart som mulig etter inngått avtale. Vi vil holde sektoren informert både gjennom jevnlig informasjon i brukerråd, spørretimer og samstyringsstrukturen, samt gjennom nyhetsbrev og oppdateringer på våre nettsider.