Les flere reportasjer fra andre kommuner

Foto: Feber Design

Lenkeblokk Icon Les flere reportasjer

Fylkesbibliotekets rolle

Det er i dag 30 kommuner i Trøndelag som har etablert eller er i gang med å etablere et fast veiledningstilbud. Trøndelag fylkesbibliotek har hatt en viktig rolle i denne utviklingen, og Frode Pettersen, rådgiver ved fylkesbiblioteket, har vært en aktiv pådriver  for bibliotekene og deres veiledningstilbud.

I 2016 begynte Frode å arrangere kurs i digital kompetanse i flere kommuner i Trøndelag. På kursene deltok også tillegg biblioteksjefer og ansatte. – Målet med kursene var å vise behovet for slike kurs og hvor lav digital kompetanse mange innbyggere faktisk har, forteller Frode.  Flere kommuner ble inspirert og begynte arbeidet med å utvikle egne veiledningstilbud.

De siste fire-fem årene har fylkesbiblioteket brukt mye tid på å gi råd til kommuner i fylket, videreformidle informasjon, holde kurs og hjelpe til med søknader om tilskudd. – Noen kommuner har vært selvgående, andre har trengt litt mer hjelp. Kommunene i fylket vårt er veldig ulike og de må selv finne ut hva som passer for dem og hva de har kapasitet til å tilby. Vi ser at flere er avhengig av et godt samarbeid med lokale frivillige for å kunne gi innbyggerne et fast veiledningstilbud, forteller Frode. Fylkesbiblioteket har også arrangert studieturer til Tårnby i Danmark og Malmø i Sverige for å vise hvordan andre nordiske kommuner jobber med digital kompetanse og veiledning til innbyggerne. 

Et veiledningstilbud i digital kompetanse er en naturlig del av tilbudet som bibliotek bør ha i dag, men jeg skjønner at det er arbeidskrevende, særlig for små kommuner Frode Pettersen, rådgiver Trøndelag fylkesbibliotek

De fleste av de 30 kommunene har lagt tilbudet sitt til biblioteket, men noen benytter også servicetorg og frivilligsentralen. Både Meråker og Ørland kommune har etablert veiledningstilbud for innbyggerne. Begge kommunene har lagt tilbudet til biblioteket, men benytter frivillige ressurser som veiledere i tilbudet.

Foto: Trøndelag fylkesbibliotek

Trøndelag fylkesbibliotek arrangerte studietur til Malmö stadsbibliotek. Foto: Trøndelag fylkesbibliotek

Erfaringer fra tilbudet i Meråker kommune

– De siste 4-5 årene har vi merket mye trykk på biblioteket. Både innvandrere og eldre, som i stadig større grad må være digitalt selvhjulpne, har spurt om hjelp og veiledning hos oss, forteller Anne Marken som er biblioteksjef i Meråker kommune.

I 2018 søkte biblioteket og kommunen tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å opprette et fast veiledningstilbud. Tilbudet er forankret både i politisk og administrativ ledelse i kommunen, men Anne forteller at jobben med å etablere veiledningstilbudet har vært arbeidskrevende. Samarbeidet med fylkesbiblioteket, frivilligsentralen i kommunen og de frivillige veilederne har vært avgjørende for å få tilbudet på plass.  – Å finne veiledere til tilbudet var utfordrende. Det handler ikke bare om å finne folk som har ledig fritid, men du må finne folk som både er flink med andre mennesker og har digitale ferdigheter, forteller Anne. Samarbeidet med frivilligsentralen har vært viktig for biblioteket og tilbudet. De fikk også hjelp fra fylkesbiblioteket til opplæring og kursing av veilederne. 

I Meråker kan innbyggerne delta på Datakafé. Der kan man få hjelp av en datalærling i biblioteket, frivillige veiledere og ansatte i biblioteket fra kl. 10-13 på torsdager. I tillegg til Datakafé har biblioteket et kurstilbud med plass til 6 personer. Kurset fokuserer på grunnleggende digitale ferdigheter, består av åtte samlinger á tre timer. Det er en kursleder og en veileder med per kurs. Når deltakerne har meldt seg på kurset får de informasjon om hva de må ha med til kurset (for eksempel nettbrett og BankID-brikke). Veilederne som bidrar i tilbudet har signert en taushetserklæring.

Hvem som benytter seg av tilbudet har endret seg litt. – I starten var det særlig medlemmer av pensjonistforeningen, som lenge har etterspurt og ventet på et slikt tilbud, som dukket opp. Nå ser vi at det også er flere med redusert psykisk helse som benytter tilbudet. Det er mange enslige som benytter tilbudet og flere er ensomme, forteller Anne.

Selv om tilbudet har vært populært og flere står på venteliste for kursene, er det også mange innbyggere som er engstelige og som bruker tid på å vurdere om de tør å benytte veilednings-tilbudet. – Vi hadde en innbygger som kom innom oss her om dagen, og han hadde brukt et halvt år på å vurdere om han skulle prøve det ut. Han fikk en flyer med informasjon om tilbudet i april, forteller Anne.

Tilbakemeldingen fra deltakerne og innbyggerne i Meråker har vært veldig gode. De som har deltatt på kursene har fått diplom når kurset er fullført. Det har vært et populært tiltak og mange opplever mestringsfølelse når de har fullført kurset. Biblioteket og de frivillige som bidrar ser at behovet for et slikt tilbud er stort. De digitale ferdighetene er lave hos mange av innbyggerne. Samtidig understreker Anne at det er krevende å drive et slikt veiledningstilbud når man er en liten kommune, har få årsverk som kan benyttes og lange åpningstider på biblioteket. Støtten fra Frode ved fylkesbiblioteket, frivilligsentralen og de flinke veilederne har vært avgjørende for tilbudet i Meråker, ifølge Anne. Målet med tilbudet er at flere blir mer digitalt selvhjulpen på sikt og at deltakerne på kurs og Datakafe kanskje kan bidra med på hjelpe andre deltakere.

Lenkeblokk Icon Se brosjyre fra Meråker kommune

Erfaringer fra Ørland kommune

Ørland kommune har gjennom flere år eksperimentert med litt ulik innretning på tilbudet. Tilbudet har stort sett vært lokalisert på biblioteket, og samarbeidet mellom biblioteket, frivilligsentralen og Seniornett har vært der hele veien.  Det var kurset med Frode Pettersen og arbeidet som Trøndelag fylkesbibliotek gjør, som utløste oppstarten på tilbudet i Ørland kommune. . – Det var da vi virkelig så nivået på de digitale ferdigheten til de eldre. Det er stort behov for et slikt tilbud, forteller Hanne Tøfte som er biblioteksjef i Ørland kommune.

Tilbudet i Ørland og erfaringen med det har vært noe varierende. Noen ting har fungert veldig bra og andre ting ikke like godt. Nå er de nettopp ferdig med nettkafé. Nettkaféen har blitt arrangert en gang i uken med fritt oppmøte og deltakerne tar med egen enhet og kan spørre veilederne om det de lurer på. Tidligere har de hatt flere nybegynnerkurs i f.eks. Facebook, Skype, data, mobil, nettbrett etc. I høst arrangerte de Digital festival og de har også arrangert vettskremtkurs, et kurs der de samarbeidet med en «lokal kjendis» som fortalte om sitt forhold til data for å gjøre det mindre tabu.

– Det som kanskje har vært mest krevende, er å få folk til å benytte tilbudet. Mange er så redde. Jeg er ikke i tvil om at flere faktisk er vettskremte. Andre ser ikke behovet og tenker at de ikke trenger å lære seg digitale ferdigheter, forteller Hanne. De har derfor måttet jobbe mye med markedsføringen av tilbudet. Tilbudene i Ørland kommune har blitt markedsført gjennom digitale kanaler, som Facebook, og gjennom fysiske plakater, annonser og artikler i lokalavisen.  

Foto: Ørland kommune

Kurs i Ørland kommune. Foto: Ørland kommune

For å levere veiledningstilbudet samarbeider biblioteket tett med frivilligkoordinatoren på frivilligsentralen, nabokommunen Bjugn, Seniornett sitt lokallag og Seniornett sentralt. Frivilligsentralen har en stor rolle i tilbudet og sikrer koordinering mellom de som bidrar. Biblioteket alene har ikke kapasitet til å drive et veiledningstilbud. Støtte, rådgivning og tips fra Frode i fylkesbiblioteket har også vært veldig verdifullt og viktig for tilbudet.  

I tillegg til frivillige veiledere, blant annet Seniornett, har de også benyttet ungdom. – Vi brukte ungdom i grunnskolen som har valgfaget «Innsats for andre». Vi sikret at de fikk opplæring i forkant og det fungerte veldig fint. Jeg var usikker på om det kom til å fungere, men det gikk faktisk veldig bra, forteller Hanne.

Foto: Ørland kommune

Grunnskoleelever med valgfaget "Innsats for andre" veileder eldre innbyggere i Ørland kommune. Foto: Ørland kommune

Hanne forteller videre at de eldre som benytter tilbudet kan være en krevende gruppe å veilede.  Flere av de som deltar på kursene har ofte lange forklaringer på hvorfor de ikke egentlig trenger kurset eller digital kompetanse. Det er mye frustrasjon mot det offentlige og de som veileder må være veldig tålmodig og rolig. – Vi opplever at pedagogisk kompetanse og evnen til å veilede på en rolig måte er utrolig viktig. Det er nesten sånn at jo bedre kursholder er på data, desto dårligere er de til å holde kurset. Det er ikke datakompetansen som er det viktigste på kursene i grunnleggende digitale ferdigheter, det er veiledningskompetansen, forteller Hanne.

Tips til andre kommuner fra Meråker og Ørland kommuner

  • samarbeid med frivillige og veiledere som er flinke med folk
  • sett sammen en arbeidsgruppe med ulike folk som kan bidra i tilbudet og folk som brenner for dette
  • ikke sitt alene med veiledningstilbudet, vær flere
  • bruk nettverket dere har i kommunen til å finne personer det kan være nyttig å samarbeide med
  • dersom eldre er målgruppegruppen for tilbud, ta kontakt med pensjonistforeningen og eldrerådet og gi dem eierskap og kjennskap til tilbudet
  • bruk tid på markedsføring
  • det er viktig å formidle at det ikke er skummelt å delta på tilbudet, det bør være lavterskel og uforpliktende
  • få noen som har benyttet tilbudet til å bidra med å markedsføre tilbudet, for eksempel stille opp i en reportasje i lokalavisen der de snakker om tilbudet
  • samarbeidet med frivillighetssentralen har vært veldig verdifullt for både Meråker og Ørland kommune  
Foto: Ørland kommune

Veiledning i bruk av data. Foto: Ørland kommune

Lenkeblokk Icon Les mer om Digihjelpen