Les flere reportasjer

Foto: Feber Design

På digihjelpen.no har vi samlet reportasjer fra flere kommunale veiledningstilbud i digital kompetanse.

Lenkeblokk Icon Les flere reportasjer fra kommunale veiledningstilbud

Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Stavanger kommune har i flere år arrangert datakurs som de har kalt «Digital borger». Prosjektet starta på Johannes Læringssenter som fikk støtte fra IMDi i 2018, og har blitt videreutviklet på Flyktningtjenesten i Stavanger, som fikk støtte fra IMDi i 2020.

 –De siste tre-fire årene har vi jobbet systematisk med datakursene, og nå får alle deltakere minst 50 timer kurs, ofte 100 timer eller mer, forteller kvalifiseringsveileder Ingrid Baltzersen i Flyktningtjenesten i Stavanger.

Voksne som skal lære er ofte i en sårbar posisjon, fordi det å lære noe nytt utfordrer måten de har tenkt og gjort ting fra før av, og hvordan vi gjør ting er en del av identiteten vår. For mange av flyktningene blir dette spesielt stort. De med lite eller ingen utdanning kan også ha hatt en god jobb og viktig posisjon i samfunnet sitt, mens her i Norge må de lære nye ting på et grunnleggende nivå. Fra veilederen "Hvordan være en god kursholder i data i datakurs for flyktninger og andre med innvandrerbakgrunn som har svake norskkunnskaper og lite skolegang"

Tilpasset opplæring og tett oppfølgning

Kursene er delt i tre forskjellige nivå for å være tilpasset både deltakere som ikke har brukt datamaskin fra før, og høyt utdanna flyktninger med mye dataerfaring, som bare trenger en introduksjon til dataprogrammene på norsk.

 –Vi har delt kursene etter nivå på datakunnskap og hvilken erfaring deltakerne har fra skole og utdanningssystemet. Det første nivået «Data 0» er for deltakere som er analfabeter eller har lite skolegang. I disse kursene har vi små klasser, og de får en introduksjon til hva en datamaskin er og blir kjent med enkel tekstbehandling og internett. «Data 1» er for de som har litt eller middels skolebakgrunn, og her prøver vi å gjøre de selvstendige i tekstbehandling, nettsøk, bruk av e-post og litt regneark. Det øverste nivået «Data 2» er for deltakere med en del skolebakgrunn og dataerfaring. Disse deltakerne får en oppfriskning i tekstbehandling og e-post, og blir i tillegg kjent med norske nettsider, forteller Baltzersen.

På kursene bruker de ofte andre introdeltakere i praksis som assistenter til kursholderene. Fordelen med dette er at de gjerne har felles språk med flere av deltakerne, og det gir rom for å gi alle deltakerne tett oppfølgning.

Deler gjerne med andre kommuner

 –Vi ser at elevene trenger mye praktisk repetisjon, det holder ikke bare med en god presentasjon. Derfor har vi utviklet mange oppgaver, som ligger fritt ute til bruk for andre også. Vi har også laget et YouTube-kanal med instruksjoner. Disse videoene kan elevene se selv hjemme eller i timen, og vi kan vise de felles for klassen under kursene, sier Baltzersen.

Foto: Flyktningtjenesten Stavanger kommune

Deltakere på «Digital borger» i Stavanger følger med på opplæringsvideo. Foto: Flyktningtjenesten Stavanger kommune.

I tillegg har de laget en egen veileder om hvordan man kan være en god kursholder i digital kompetanse for flyktninger og andre med innvandrerbakgrunn som har svake norskkunnskaper og lite skolegang. Veilederen tar blant annet opp viktige prinsipp for voksenopplæring for denne gruppa, og kommer med praktiske tips fra undervisningen. Denne er også fritt tilgjengelig for andre kommuner.