Lyst til å lese om erfaringer fra andre kommuner?

Foto: Feber Design

Lenkeblokk Icon Les flere Digihjelpen-reportasjer

– D@mer og d@ta ble arrangert for første gang allerede i 2007, med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kursene ble gjennomført i samarbeid med flere statlige virksomheter, frivillige organisasjoner og enkelte bydeler i Oslo. Over 200 kvinner deltok i løpet av to år. I år har vi en ny satsning på gang og har styrket tilbudet, blant annet med samarbeidet vi har med Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet, forteller enhetsleder Rowena Buenaventura Teodocio.

Enhet for mangfold og integrering har ansvar for deler av Oslo kommunes satsninger på inkludering og antidiskriminering. De jobber for at alle som bor i Oslo skal bli inkludert, uansett bakgrunn, kjønn, alder, religion, funksjonsdyktighet, seksuell legning og kjønnsidentitet. I 2020 har de samarbeidet med den ideelle stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) – som har som formål å påvirke utviklingen av et mangfoldig arbeidsliv, der alle skal være inkludert og få like muligheter.

Langvarig samarbeid med frivillige organisasjoner

Channeh Maram Joof arbeider sammen med Rowena i Enhet for mangfold og integrering, og forteller at mange kvinner i Oslo har kjent på utfordringer spesielt under koronasituasjonen. – Vi samarbeider med mange ulike kvinnenettverk og frivillige kvinneorganisasjoner. Vi kontaktet disse i mars, for å høre hva de har erfart under koronaepidemien. Mange av nettverkene og organisasjonene har opplevd stor pågang av kvinner som trenger hjelp og veiledning til å kunne hjelpe barna deres med digitalt skolearbeid, bestille legetime eller kunne søke etter dagpenger på nav.no fordi de har blitt permittert. Alt skjer digitalt i dag.

Channeh har ansvar for å rekruttere deltakere til kursene og har brukt samarbeidene og relasjonene de har bygget opp med de ulike kvinnenettverkene og de frivillige organisasjonene gjennom flere år, for å finne deltakere. – Mange frivillige strekker seg veldig langt for å kunne hjelpe. Men det er også viktig at vi som kommune er bevisst på å samarbeide med disse organisasjonene over lengre tid og ikke bare når det oppstår en krise eller at vi finner ut at «nå har vi bruk for dere». Vi må spille på hverandres kunnskap, erfaringer og ressurser, og utvikle gode samarbeidsformer over tid – for de digitale kravene øker og behovet hos innbyggerne våre er veldig stort, forteller Channeh.

Gjennom samarbeidet med organisasjonene håper Rowena og Channeh at ryktene om kursene også sprer seg til kvinner som til vanlig ikke deltar på slike kurs.

Relevant kunnskap i hverdagen, mestringsfølelse og glede

Vårens kursrekke med D@mer & D@ta er blitt arrangert åtte ganger over fire uker – og er gratis for deltakerne. Ayesha Iqbal Khan er én av seks stykker som arbeider for Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet, og hun er blant annet kursholder på kursene D@mer og D@ta. – Deltakerne er alt fra kvinner som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, kvinner som har mistet jobben på grunn av manglende digital kompetanse til kvinner som jobber innen helsevesenet, men opplever at det stadig blir vanskeligere å henge med på jobb på grunn av økende digitalisering av helsesektoren. Mange deltakere kommer også på kurset fordi de ønsker å kunne følge opp barna deres i en stadig mer digitalisert skolehverdag. I tillegg har vi noen deltakere som sliter med å lese og skrive, og da er det ekstra viktig at kursene har en lav terskel og er spennende og motiverende, forteller Ayesha.

Jeg er her fordi jeg har to barn på syv og ni år. Jeg ønsker å følge med på hva de gjør på skolen. Da jeg ble permittert og tok kontakt med NAV fikk jeg beskjed om å søke dagpenger på NAV.no. Jeg vil lære å bruke internett og registrere min CV der. deltaker på kurset D@mer og D@ta
Foto: : Enhet for mangfold og inkludering, Oslo kommune

Kursholder Ayesha Khan hjelper en av deltakerne under kurset D@mer og D@ta. Foto: Enhet for mangfold og inkludering, Oslo kommune

Den første kursdagen brukes til kartlegging av nivå og i løpet av kursrekken er deltakerne gjennom mange forskjellige temaer. – Vi bruker tid på å snakke om hva internett egentlig er. Mange av deltakerne bruker kanskje sosiale medier på telefonen, men de har ikke tenkt over hva internett er og hva det kan brukes til. Vi snakker om personlig økonomi, hvor vi for eksempel tar for oss temaene Bank-ID og nettbank og det å kunne sette opp et enkelt budsjett i Excel. I tillegg går vi gjennom e-post, Google Translate og Google Maps og ulike apper for å kjøpe billetter. Å beherske dette er kompetanse som gjør at deltakerne blir mer selvstendige og dermed slipper å være avhengig av andre for å mestre hverdagslige digitale gjøremål, sier Ayesha.

Før kursene i Oslo var Ayesha også kursholder på et pilotprosjekt i Lillestrøm kommune. – Der lærte vi deltakerne å bruke skrittteller på mobiltelefonen. Det var det mange som syntes  var kjempe gøy, og de gikk rundt og telte skritt i kurslokalet.

Digital kompetanse for å inkludere

Det siste kurset denne våren arrangeres 16.juli. Men Rowena, Channeh og Ayesha håper alle at satsningen kan fortsette rundt i ulike bydeler i Oslo.  – I dag arrangerer vi kursene hos SoCentral i Oslo sentrum. Jeg tror det vil bli  lettere for deltakere å komme hvis vi kan etablere lignende tilbud i de bydelene de faktisk bor i, sier Channeh og fortsetter:  – I storsamfunnet snakker vi hele tiden om integrering – men for å lykkes med dette må vi jobbe for å inkludere.

 – Akkurat som mangelfull språkkompetanse, er også mangelfull digital kompetanse en barriere for inkludering i samfunnet, tilknytning til arbeidslivet. Det fungerer som en ekskluderingsmekanisme. Med D@mer og d@ta ønsker vi å forebygge digitalt utenforskap og større klasseskiller, avslutter enhetsleder Rowena.

Tips fra Enhet for mangfold og integrering, Oslo kommune og Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet

  • Kursene må være spesielt utviklet med tanke på målgruppen. Hvis noen av deltakerne har utfordringer med språket og kanskje sliter med å lese og skrive, er det ekstra viktig å gå sakte frem, bruke et klart språk og bruke mye repetisjon.
  • For å nå ut til målgruppene er det viktig at kursene er lavterskel. I det legger vi blant annet at de bør være gratis for deltakerne og at kurslokalene bør være lett å komme seg til.
  • Inkluder frivillige organisasjoner allerede når dere planlegger kursene. Det finnes mange dyktige frivillige organisasjoner i hele landet som har mye å bidra med. Ta vare på og lytt til de frivillige!
  • Bruk tid på å bygge relasjon til deltakerne. Mange kan være redde for å dumme seg ut og det kan oppleves som et tabu at man ikke mestrer språk eller digitale verktøy. Ved å bruke tid på å bygge relasjon til deltakerne er det lettere for dem å vise hva de ikke forstår, og det er tryggere å prøve nye ting.