Fra KS møtte:

  • Gunn Marit Helgesen, styreleder
  • Tore O. Sandvik, leder av fylkesordførerkollegiet
  • Lasse Hansen, administrerende direktør
  • Helge Eide, direktør for interessepolitikk
  • Harald Horne, prosjektleder
  • Therese Håkonsen Karlseng, spesialrådgiver
  • Liv Merete Wiker, kommunikasjonsdirektør

Her finner du notatet som KS overleverte til komitéen.

Her finner du KS' høringssvar om endringer i helselovgivningen, blant annet om tannhelseansvaret.