- Landets ordførere og lokalpolitiske ledere ser hver dag hva lokaldemokratiet betyr for innbyggerne i Norge. Det sørger for bærekraftig velferd, forsterker inkludering i arbeids- og samfunnsliv, fremmer en samfunnsutvikling for en grønn framtid og gir innbyggerne mulighet til å påvirke i saker som angår dem. Det er dette vi må verne om, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Sammen med ordførere overleverte Helgesen valgløftet 2023 til stortingspresident Masud Gharahkhani og plenumsleder på Sametinget, Tom Sottinen. 

Det er andre gang KS lanserer et eget valgløfte. Forrige gang var i 2019 i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgløftet viser hvilken kraft det er i en samlet kommunesektor.

Lenkeblokk Icon Valgløftet 2023 (bokmål) Lenkeblokk Icon Valgløftet 2023 (nynorsk)

Demokratiet skal være for alle

Internett og sosiale medier gir muligheter for deltakelse i demokratiet. Men det gir også mulighet for spredning av usann informasjon og falske nyheter på en helt annen måte enn tidligere. Vi vet det gjøres aktive forsøk på å spre desinformasjon i den offentlige debatten. Det kan også gi grobunn for hets og trusler mot lokale folkevalgte.

Høy demokratisk deltakelse er et kjennetegn for et godt demokrati. Vi vil at alle som har noe å si, skal kunne bli hørt i framtiden. Barn og unge må inspireres til selv å ville påvirke og bidra. Demokratiet skal være for alle.

Oppfordring til de folkevalgte

- Vi oppfordrer alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner å slutte seg til valgløftet for 2023. Det er viktig at vi er rollemodeller i diskusjoner og debatter, og bidrar til opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter. Vi må vise barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for. Står vi sammen om et viktig budskap, så vinner demokratiet og den gode debatten fremfor usaklige angrep, hets og trusler, sier Helgesen.

En rekke kommunestyrer har vedtatt valgløftet allerede. KS har utarbeidet et forslag til saksfremlegg som kan brukes som utgangspunkt. 

Hør podkast om Valgløftet