Oversikten er basert på informasjon fra KS i regionene. Den viser avklarte politiske eller valgtekniske samarbeid i kommuner og fylkeskommuner. Det vil si at partigrupperinger som representerer politiske flertall har inngått avtale om hvem som blir ordfører og eventuelt varaordfører – eller fylkesrådsleder eller byrådsleder.

Oversikten er oppdatert per 1. november.

Oversikt over kommuner

Parti Antall ordførere Antall varaordførere
Ap 111 72
H 104 70
Sp 87 81
Frp 14 63
KrF 12 16
SV 5 17
V 1 10
MDG 0 0
Rødt 1 1
INP 0 2
PP 0 2
Andre (lokale lister og felleslister) 24 25

 

Oversikt over kommuner

Her er oversikt over alle avtaler i kommunene.

 

Hvem samarbeider med hvem?

Klikk på bildet for stor versjon


Fylkeskommuner

Her er tilsvarende oversikt for fylkeskommunene. Oslo er regnet som kommune. 

Parti Antall ordførere/fylkesrådsledere Antall varaordførere / nestledere fylkesråd
AP 4 1
H 9 4
SP 3 3
FRP 0 6
KRF 0 2

Både fylkesrådsledere/nestledere og fylkesordførere/varaordførere er regnet med i Nordland og Akershus. Foreløpig flertallsavtale i Østfold før omvalg Moss er medregnet.

Oversikt over fylkeskommuner

Her er oversikt over alle avtaler i fylkeskommunene.


Endringer i de 37 største kommunene (over 30 000 innbyggere) fra 2019 til 2023

Alle ordførere og de to byrådsledere i Oslo og Bergen er med i oversikten

Parti

Antall ordførere og byrådsledere 2019

Antall ordførere og byrådsledere 2023
pr. 1. november

Ap

26

3

H

7

31

SP

4

2

FrP

0

2

SV

1

0

Lokale lister

1

1