KS arrangerte sammen med Kristiansand kommune, Bufdir og Frivillighet Norge en egen samling for flere enn 30 representanter fra ungdomsråd fra 14 ulike kommuner.

Reell påvirkning

- Jeg tror vi voksne noen ganger er litt for dårlig til å lytte til dere. Og jeg tror det er viktig at dere, som ungdommer, blir en del av politiske beslutninger enda tidligere. På den måten kan vi sikre at dere får reell påvirkningskraft, sa ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland

Lytt til oss

Deltakerne på samlingen var svært opptatt av at de måtte bli lyttet til, de ønsker å komme tidlig inn i sakene og de ønsket at både medlemmer av ungdomsrådene i kommuner og fylkeskommuner, og deres koordinatorer skal få tilstrekkelig med opplæring slik at de kan utføre sine verv på en god måte.

Dokumentasjon fra samlingen

Det vil bli utarbeidet en egen dokumentasjon fra samlingen – denne vil være mulig å bestille fra Christian Hellevang Christian etter 20. juni 2023. Se kontaktinfo under artikkelen.

Se også Nettartikkel på Frivillighet Norge