- Vi heiser det samiske flagget i dag for å feire samenes dag, og å markere betydningen av den samiske kultur, sier Helgesen, som også takker for godt samarbeid med Sametinget gjennom samarbeidsavtalen mellom KS og Sametinget. Avtalen skal sikre et formalisert og systematisk samarbeid i saker med felles interesser.  

Fakta

  • I Norge ble den samiske nasjonaldagen flaggdag i 2004.  
  • Dagen blir markert i Norge, Sverige, Finland og Russland.  
  • 6. februar 1917 i Trondheim ble det første samiske landsmøte avholdt. Det er denne dagen som markeres. Dette var første gang samer på tvers av nasjonale grenser var samlet for arbeide for samiske interesser og saker.  
  • Det samiske flagget ble i 2003 offentlig anerkjent i Norge. 
  • Dagen ble for første gang markert i Norge i 1993. 

 

En rapport fra 2023 og fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) viser at mange i befolkningen har lite kunnskap om samer og nasjonale minoriteter. På bakgrunn av det som har kommet fram i rapporten fremmer NIM fem anbefalinger for videre arbeid. Disse anbefalingene rettes mot både stat og kommuner, samt andre offentlige organer som har en sentral rolle i kunnskapsoppbygning og i bekjempelse av hets/hatprat. Les mer om dette her.