Vi har tro på eksempelets makt.

Gunn Marit Helgesen

I bildet fra venstre: Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, hovedstyremedlem i KS og fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Jenny Følling, og ordfører i Røros, Hans Vintervold. Helt til høyre: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

- Vi ser med økende bekymring på demokratiets kår i Norge. Vi ser tendenser til økende mistillit til hverandre og til demokratiet. Vi registrerer en økende grad av trakassering og hets av enkeltmennesker, deriblant våre folkevalgte. Det er en utvikling som bekymrer oss. Vi vil ikke at våre barn skal vokse opp i et samfunn der noen stemmer verken kan eller vil bli hørt, av frykt for konsekvensene. Demokratiet og politikken skal være for alle. Alle som har noe å si, skal kunne bli hørt. Vi vil at dagens barn og unge skal inspireres til å selv ville påvirke og bidra. Vi mener høy valgdeltakelse er viktig for å videreutvikle lokaldemokratiet gjennom nye 100 år til beste for innbyggerne. Derfor lanserer vi dette valgløftet, sier Gunn Marit Helgesen.

Valgløftet ble overrakt stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) som innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen.

KS oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til lokal og regional oppfølging av valgløftet i egne kommunestyrer og fylkesting. 

Dette er valgløftet

2019 er lokaldemokratiets år. Det er 100 år siden vi fikk stemmerett for alle. Landets ordførere og lokalpolitiske ledere som er samlet på Kommunalpolitisk toppmøte, ser hver dag hva lokaldemokratiet betyr for innbyggerne i Norge. Det motvirker utenforskap, forsterker inkludering og sikrer folk gode liv.

Samtidig er vi bekymret over valgdeltakelsen og tonen i samfunnsdebatten. Nær halvparten av våre lokalpolitikere har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller konkrete trusler, og valgdeltakelsen har gått ned over tid.

Vi vil at alle som har noe å si, skal kunne bli hørt i framtiden. Barn og unge må inspireres til selv å ville påvirke og bidra. Demokratiet skal være for alle. Høy valgdeltakelse er viktig for å utvikle lokaldemokratiet videre i nye 100 år til innbyggernes beste.

- I årets valgkamp sier vi nei til:

Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep.

- Vi sier ja til:

Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon.

- Vi forventer:

At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter.

- Vi vil bidra med:

Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre.
Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter.

- I valgkampen ønsker vi at:

  • Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige.
  • Vi alle jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt.
  • Vi viser hverandre gjensidig tillit.
  • Vi jobber for at flest mulig vil bruke stemmeretten.
  • Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for.
Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned valgløftet fra kommunesektoren (pdf) Lenkeblokk Icon Mer enn 4 av 10 lokalpolitikere har opplevd hat og trusler Lenkeblokk Icon Her kan du lese stortingspresidentens tale i Oslo rådhus