- Vi gratulerer prinsessen så mye med myndighetsdagen i dag, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Helgesen representerte Kommunesektorens organisasjon på gratulasjonsdeputasjonen på Slottet i dag, sammen med ordfører i Asker, Lene Conradi. Det kongelige hoff har invitert representanter fra det offisielle Norge for å gratulere prinsessen.

- I går fikk prinsessen treffe regjeringen, og var på besøk i Stortinget og i Høyesterett for å lære mer om hvordan demokratiet vårt fungerer. Vi tenker at et naturlig bidrag fra kommunene til tronarvingen vil være å gi henne mulighet til å lære mer om betydningen av lokaldemokratiet og unges engasjement, sier Helgesen.

Som en gave til 18 års-dagen vil KS derfor invitere prinsessen til et arrangement om ung deltakelse, engasjement og lokaldemokrati i samarbeid med Asker kommune.

-   FNs barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til å si sin mening og bli hørt. Dette er vi i KS er svært opptatt av. KS har også gjennom partnerskapet for radikal innovasjon en samarbeidsavtale med Kronprinsparets fond, der vi jobber helhetlig for å hindre at barn og unge faller utenfor, sier Helgesen.