Den første avtalen ble undertegnet i 2019.

- Erfaringene fra forrige avtale viser en positiv utvikling i arbeidet med samisk språk og kultur. Det etablerte nettverket for de samiske kommunene har ivaretatt mange av samarbeidsområdene som var skissert i den første avtalen. Med den nye avtalen løfter vi ambisjonsnivået opp et nivå, sier styrelder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og KS 2022-2025.

Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre et formalisert og systematisk samarbeid mellom Sametinget og KS i saker av felles interesse. Hensikten med samarbeidet er å utvikle tjenestetilbudet til den samiske befolkningen.

I avtalen som gjelder fram til 2025 vil KS og Sametinget blant annet samarbeide om rekruttering av fagpersonell med samisk språk- og kulturkompetanse, digitalisering, og utvikling av samiskspråklige helse- og velferdstjenester i kommunene til barn, unge og eldre.