- Hatefulle ytringer mot lokale folkevalgte er en alvorlig trussel mot demokratiet. Vi mener at alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner bør få beskyttelse på lik linje med politikerne på Stortinget, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS’ øverste politiske organ, Hovedstyret, vedtok fredag 22. januar at lokale folkevalgte må innlemmes i straffelovens paragraf 115, som omhandler angrep på de øverste statsorganenes virksomhet, slik at folkevalgte får samme rettsvern som nasjonale folkevalgte.

Mange vurderer å gi seg

Fire av ti lokale folkevalgte har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller trusler. Det viser en undersøkelse som analysefirmaet Ipsos gjorde for KS i 2019.

- Vi ser at halvparten av de folkevalgte som har vært utsatt for hatefulle ytringer og vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette. En tredel har sluttet. Det er alvorlig, sier Gram.

Nå har Ipsos, i samarbeid med advokatfirmaet Lund & Co, levert en rapport om rettslige rammer og rettspraksis når det gjelder hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte. 

Når sjelden opp til rettssystemet

- Vi ser av rapporten at det er svært få saker i rettssystemet som omhandler lokale folkevalgte, og de har i utgangspunktet ikke annet vern i loven enn hva andre innbyggere har. Det ser også ut til å være store forskjeller i hvordan slike saker blir håndtert av lokalt politi, og mange opplever at deres saker blir henlagt. Det er rett og slett ikke godt nok, sier Gram.

I 2016 ble lokalt selvstyre en del av Grunnloven. Det gir lokale folkevalgte organ en konstitusjonell beskyttelse.

- Vi mener en naturlig følge av dette også er å endre lovverket, slik at lokale folkevalgtes rettslige vern blir styrket, sier Gram.

Les rapporten her