Handlingsrommet blir også stadig trangere på grunn av bemanningsnormer og rettighetsfesting. 

Styreleder i KS Bjørn Arild Gram, har møtt flere ordførere og kommunedirektører i Rogaland for å selv danne seg et inntrykk om den kommunale hverdagen og utfordringene som møter dem.


- Som styreleder i KS må jeg kjenne på hva som rører seg og få den kommunale hverdagen under huden. Det store bildet er at det er tøft om dagen. Det var anstrengt allerede ved nyttår og så kom koronaen på toppen.

Digital start

Besøket, som er starten på en reise til alle KS-regioner og så mange kommuner som mulig, er det første etter nedstengingen 12. mars. Bjørn Arild Gram rakk akkurat en drøy måned som ny styreleder før hele organisasjonen stengte på dagen – fysisk. Digitalt snudde KS seg rundt for å være en servicepartner for medlemmene. Fellestjenester som smittesporing, varslingsverktøy, digital hjemmeoppfølging av smittede og digitale samlinger med nyttige ressurser for skole, barnehage og helsetjenesten er noen av tilbudene som kommunene har benyttet og fortsatt benytter.

Nylig avla styrelederen også et besøk til KS Viken, budskapet fra den største KS-regionen sammenfaller med ordførernes i Rogaland. Hver kommune har sine utfordringer og særegenheter, men felles for alle er ubesatte fastlegestillinger og hjemler, drift av legevakten, bemanningsnormer og rettighetsfesting – og usikkerhet om økonomiske rammer akkurat nå når budsjettarbeidet for 2021 skal i havn.

Handlingsrom

Bjørn Arild Gram i Time kommunestyre-

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Foto: KS

- Det er mange store utfordringer som møter det norske samfunnet i årene fremover. Disse berører kommunesektoren sterkt, og må også løses der. Kommunene er en del av løsningen av det hele, sa styrelederen til kommunestyret i Time. Sammen med lederen for Fylkesstyret i KS Rogaland Odd Stangeland, ordfører i Eigersund, talte han til en lydhør forsamling.


- De store utfordringene kan ikke løses uten at kommunene og fylkeskommunene er del av løsningen. Men vi må ha rammevilkår som står i forhold til de oppgavene som skal løses og vi må ha handlingsrom for å løse dem, understreket han.

- Den samlede kraften vi har, er å være felles om utfordringene. Her kommer KS inn med sin rolle, sa Bjørn Arild Gram til kommunestyret.

Etter nesten tre perioder som ordfører i Time kommune, valgte den populære Høyrepolitikeren Reinert Kverneland  å gå av. Det var bonus for styrelederen i KS (nr 2 fra v) å kunne overvære valget av ny ordfører og gratulere Andreas Vollsund sammen med leder av KS Rogaland, Helen Arholm (t.h) og leder av fylkesstyret i KS Rogaland, ordfører Odd Stangeland, Eigersund (t.v).  Varaordfører i Time Petter Stabel nr.3 f.v), overleverte ordførerkjedet til den nye ordføreren. Foto: KS

Sandnes

Varaordfører Pål Morten Borgli og rådmann i Sandnes kommune, Bodil Sivertsen, kunne ønske velkommen til et nytt rådhus som har blitt et signalbygg og en vitalisering i sentrum.

Rådmann i Sandnes kommune, Bodil Sivertsen, ønsker styrelder i KS, Bjørn Arild Gram, velkommen. Foto: KS

- Byggingen av dette har også vært et organisasjonsprosjekt, kunne kommunedirektøren fortelle. Utstrakt bruk av åpne løsninger, tilgjengelighet for innbyggerne i større grad enn før og fjerning av skranker er noen av grepene som har vist seg vellykket. Kommunen er kjent for sin boligsosiale innsats over flere år, men for 2021 står det om vanskelige prioriteringer.


- Vi må kutte, jeg er lovpålagt å budsjettere i balanse. Det var anstrengt før koronaen, men nå er usikkerheten enda større. Dette ber jeg om at KS tar opp i de bilaterale konsultasjonsmøtene med Regjeringen, insisterte rådmannen.

Tilpasse

- Både KS og arbeidstakerorganisasjonene mottar tydelige signaler i sine medlemskanaler om at situasjonen oppleves svært presset. Alle kommuner er nå organisert etter beredskap på gult nivå. Det er i denne situasjonen svært vanskelig å både oppfylle alle ekstra krav som følger av korona-pandemien og samtidig gjennomføre alle andre oppgaver som normalt. Vi ønsker å diskutere hvordan regjeringen og staten kan tilpasse sine forventninger og krav slik at innbyggernes behov best kan ivaretas, understreker Bjørn Arild Gram.

Besøket til Rogland fylkeskommune oppsummerte kommunenes utfordinger og regionens prioriteringer. Foran f.v styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, fylkesordfører Marianne Chesak. I midten t.v økonomisjef Øyvind Langeland, t.h leder av fylkesstyret i KS Rogaland Odd Stangeland. Bak f.v fylkesrådmann Inge Smith Dokken. T.h leder i KS Rogaland, Helene Arholm. Foto: KS