Forskrifter er generelle bestemmelser om privates rettigheter og plikter, for eksempel bestemmelser om påbud, forbud, tillatelser eller bevillinger. Forvaltningsloven definerer og regulerer arbeidet med lokale forskrifter. Hva er de gode grepene når nye kommuner og fylkeskommuner nå samordner og utvikler nye forskrifter?

Følg webinaret og få gode råd!

Tid: Torsdag 16. mai 2019 kl. 08.30 - 10.00

Program:

  • Om ny kommunelov, nye kommuner og fylkeskommuner og behovet for gjennomgang av det kommunale forskriftsverket og nye felles forskrifter
    v/ Siri Halvorsen, avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
  • Erfaringer og råd fra nye Asker kommune
    v/ Ole Henrik Førland, spesialrådgiver/advokat i nye Asker kommune
  • God forskriftsteknikk - hva og hvordan?
    v/ Jon Chr. Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Påmelding

Send epost til: jorunn.leegaard@ks.no

Har du noe du lurer på?

Du kan stille spørsmål både i forkant av og underveis i webinaret.
Send spørsmålene dine på epost til jorunn.leegaard@ks.no