Kommunene har stor frihet til selv å velge organisering av sine tjenester. Interkommunalt samarbeid kan etableres på frivillig grunnlag etter nærmere avtale mellom to eller flere kommuner/fylkeskommuner. Formålet med samarbeidet er avgjørende for hvilken samarbeidsmodell som bør velges. Det er kommunenes/fylkeskommunens ansvar å sikre en samarbeidsform som er tilpasset samarbeidets formål, behov for eierstyring, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og de aktuelle lovene, herunder registrering i Brønnøysundregistrene.

Noen aktuelle former for interkommunalt samarbeid:

  • Vertskommunesamarbeid, administrativt eller med folkevalgt nemnd, kommunelovens § 28-1 b og § 28-1 c med xx kommune som vertskommune
  • Interkommunalt samarbeid med eget styre, kommunelovens § 27 og xx kommune som rettssubjekt
  • Interkommunalt samarbeid med eget styre, kommunelovens § 27 og samarbeidet er eget rettssubjekt

Kommunene må sende inn vedtekter ved registrering. Går det fram at enheten er et selvstendig rettssubjekt etter § 27, skal samarbeidet registreres som "Annen juridisk person". Da blir det ikke registrert noen knytning til vertskommune eller andre kommuner i samarbeidet. Samarbeid etter § 28, eller etter § 27 hvor det går frem av vedtektene at enheten ikke er et selvstendig rettssubjekt, registreres som "Organisasjonsledd". Samarbeidet blir da lagt inn under vertskommunen, som blir arbeidsgiver og rapporterer lønn etc. I begge tilfeller skal enheten meldes til Enhetsregisteret på Samordnet registermelding i Altinn. 

For å søke om organisasjonsnummer må du fylle ut samordnet registermelding. Er samarbeidet et "Annen juridisk person" trykk her. Hvis samarbeidet er et "Organisasjonsledd", trykk her.

Interkommunalt samarbeid kan også organiseres som et selskap. Dette vil som regel være "Interkommunalt selskap". Du kan lese om interkommunale selskaper på Lovdata. Registrering av interkommunale selskaper gjør du her.