Å bygge en ny kommune - råd fra tidligere sammenslåinger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samlet råd og tips fra tidligere kommunesammenslåinger. Rådene tar for seg perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen fram til de er én ny kommune.

Spørsmål og svar om kommunereform

Kan en kommunedel ha eiendomsskatt, og ikke en annen? Hvilke krav stilles til form og innhold i kommunestyrevedtak for å få sammenslåing ved kongelig resolusjon? På denne siden finner du svar på de vanligste spørsmålene om kommunereformen. Her legges også ut skriftlige spørsmål som kommunal- og moderniseringsministeren har fått i Stortinget.

Distriktsenterets kommunereformside 

Distriktsenteret, som jobber for å styrke kommuners og regioners evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn, har en egen side hvor de henter og deler erfaringer fra kommunereformen.

Statuskart for sammenslåingsprosessene

Hos Kartverket finner du statuskart for kommunesammenslåingen. I tillegg har de laget en sjekkliste over oppgaver for kommunesammenslåing i IKT-sammenheng.

Pensjon

Regjeringen har i forbindelse med gjennomføringen av den nye kommunereformen inviterte alle landets kommuner til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. For de sammenslåtte kommunene reiser dette spørsmål knyttet til valg av pensjonsløsning og i den forbindelse hvilket anskaffelsesrettslige handlingsrom kommunene har.

Arkiv

Riksarkivet har laget en veileder i håndtering av arkiv og dokumentasjonsforvaltning i forbindelse med kommunesammenslåinger. Veilederen vil også være aktuell for fylkeskommuner som skal gjennomføre sammenslåing i regionsreformen.

Revisjon

Styret i NKRF har satt ned en prosjektgruppe for å utarbeide en sjekkliste for å forberede kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunereformen.

Sammenslåing av kirkelige fellesråd

Kirkelovens bestemmelser innebærer at de kirkelige fellesråd i kommunene som slår seg sammen også blir slått sammen. Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter KA har derfor utarbeidet en veileder til hjelp for fellesråd som omfattes av sammenslåinger.