I veilederen redegjør departementet for lovkravene og gjennom dette skal man sikre at de forstås på samme måte i de ulike sektorene innad i kommunene og hos tilsynsmyndighetene.

Lenkeblokk Icon Veilederen kan leses her