KS og Frivillighet Norge ber om forslag/nominasjoner til prisen årets frivillighetskommune 2023. 

For åttende gang utlyser vi prisen «årets frivillighetskommune», prisen vil bli delt ut på et arrangement i Oslo den 5.desember 2023 og jury består av representanter fra KS og Frivillighet Norge

Retningslinjene for prisen til årets frivillighetskommune baserer seg på hovedelementene i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor».

I nominasjonen ønsker vi en beskrivelse av:

  • Kort begrunnelse på hvorfor dere nominerer deres kommuner/fylkeskommune til prisen

  • Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt? 

  • Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk? 

  • Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser? 

  • Har kommunen opprettet, eller lagt til rette for, en fast møtestruktur der frivilligheten innen idrett, kultur, friluft, barn og unge, helse, innvandring og beredskap er representert i et frivillighetsråd, frivillighetsforum eller liknende.

Siste frist for å nominere er torsdag 31. august. 

Bruk nominasjonsskjema her.