Boka Tillit som en hjelp for deg som er folkevalgt, enten du er helt fersk eller har lang erfaring. Den handler om rollen som folkevalgt i kommunene og fylkeskommunene. Gjennom det å være folkevalgt har du fått lokalsamfunnets tillit til å ivareta deres interesser på en åpen og etisk god måte.

Lenkeblokk Icon Boka Tillit

Håndbok for ordførere skal være et nyttig redskap for ordføreren. Boka handler blant annet om de rollene som en ordfører må spille, både formelt og uformelt, og om det ansvaret og de plikter en ordfører har.

Lenkeblokk Icon Håndbok for ordførere

Møtet er satt! er en håndbok om møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk. Boka skal være et hjelpemiddel for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Den er først og fremst nyttig for ordførere, komité - eller utvalgsledere som skal lede møtene i de folkevalgte organene, men også for andre folkevalgte som deltar i møtene.

Lenkeblokk Icon Møtet er satt!