Ove Sem er ny prosessveileder i KS Trøndelag. Ove Sem har vært folkevalgt i Skaun kommune fra 2015, og er også vara til Trøndelag fylkesting. Han jobber i dag som karriereveileder, men har også lang fartstid som ansatt og leder i politiet og som forbundssekretær i politiets fellesforbund.

Ove Sem er utdannet fra politihøgskolen og har i tillegg tatt 60 studiepoeng innen «Omstilling i offentlig sektor» (del av master).