Marit Voll var i perioden 2011-2019 styreleder for KS Nord-Trøndelag. Hun er barnepleier ved sykehuset i Levanger og er styremedlem i Husbanken Midt-Norge. Hun har lang fartstid med ulike politiske verv. Hun har  vært 1. varamedlem for Senterpartiet i fylkesstyret fra 2016 til 2019. Hun har også sittet i kommunestyret og vært medlem av formannskapet i flere perioder. Marit har også vært medlem og varamedlem i Representantskap Innherred Renovasjon og Representantskap Innherred Interkommunale Legevakt IKS. 

Foto: KS

Marit Voll

Telefon: +47 452 21 339

E-post: mrsk@live.no