Marit Voll er en erfaren prosessveileder. Hun var i perioden 2011-2019 styreleder for KS Nord-Trøndelag. Hun har i mange år jobbet som barnepleier ved sykehuset i Levanger, men fra høsten 2023 blir hun pensjonist. Hun har lang fartstid med ulike politiske verv. Hun har vært 1. varamedlem for Senterpartiet i fylkesstyret fra 2016 til 2019. Hun har sittet i kommunestyret i Verdal kommune i 16 år. Var i en periode leder i komite for plansaker, gruppeleder i 8 år og medlem av formannskapet i samme periode. Hun møtte også fast i Innherred samkommunestyre. Marit har vært medlem i Representantskap Innherred Renovasjon, Innherred Interkommunale Legevakt IKS, KonSek og KonRev og eierforsamlingen for NTE. I dag er hun styreleder for Stiklestad museum (Arven museum), Fossheim forsamlingshus og sitter i styret for idrettslaget.

Foto: KS