Kirsti Welander går på sin andre periode som prosessveileder for KS' Folkevalgtprogram. Hun har lang arbeidserfaring fra grunnskole og videregående opplæring, både som lærer og skoleleder. Hun har også erfaring fra IT-prosjekt i Oppdal kommune og fra arbeid med implementering av FNs bærekraftsmål i Trøndelag fylkeskommunes plansystem. 

  

Kirsti har hatt flere politiske verv, og var ordfører i Oppdal kommune i 2015 - 2019. I dag jobber hun som rektor ved Gauldal videregående skole. Hun er utdannet lærer, og har tilleggsutdanninger innen IT, økonomi og ledelse (del av master).   


Foto: KS

Kirsti Welander

Telefon: +47  901 13 337

E-post: kirsti.welander@oppdal.com