Kirsti Welander er ny prosessveileder for KS' Folkevalgtprogram. Hun har lang erfaring fra skolesystemet i Oppdal kommune og har hatt flere politiske verv. Hun har vært ordfører i Oppdal kommune siden 2015. Hun har utdannings om allmennlærer fra Bodø Lærerhøgskole, samt nordisk mellomfag og grunnfag i samfunnskunnskap. Hun har også en master i "Læring i komplekse systemer" fra Høgskolen i Akershus. 

Før hun ble ordfører i Oppdal Kommune hadde hun vært lærer ved Oppdal videregående skole, Oppdal ungdomsskole og Aune barneskole. 


Foto: KS

Kirsti Welander

Telefon: +47  901 13 337

E-post: kirsti.welander@oppdal.com