Helen Hol jobber som seniorrådgiver i KS, region Trøndelag og avdeling Kvalitetsutvikling. Hun er ny som prosessveileder i folkevalgtprogrammet, men har god kunnskap og erfaring med prosessledelse. Helen kom til KS fra stillingen som HR-leder i Skaun kommune og har tidligere jobbet i habiliteringstjenesten, kommunale helsetjenester og Nav.

Sin politiske erfaring har Helen fra Skaun- og Gjøvik kommune, der hun var representant i formannskap og kommunestyret. Hun er utdannet spesialpedagog og har en master i offentlig ledelse og administrasjon.
Foto: KS