Lilleba Fauske er prosessveileder i Oslo kommune. Hun har vært engasjert som veileder i perioden 2019-2023, og har gjennomført programmet i 14  bydeler i Oslo. I tillegg har de sentrale rådene i kommunen gjennomført programmet. Hun er utdannet sosionom og har jobbet i Oslo kommune i 39 år. Mesteparten av tiden i administrative topplederstillinger i bydel  og etat, sist som direktør i Velferdsetaten fra 2012 – 2018.


Foto: KS

Kontaktinformasjon

Telefon: 917 07 880

E-post: lillebaf@gmail.com