Lasse Østmark er erfaren prosessveileder, i tillegg til å være koordinator for folkevalgtprogrammet i Oslo. Han er utdannet sosionom og har arbeidet i Oslo kommune i 40 år. I om lag 25 år har han innehatt topplederstillinger i kommunen – sist som bydelsdirektør i Bydel Gamle Oslo fra 2006 – 2017. Sammen med Lilleba Fauske har han gjennomført programmet i bydelene i Oslo, samt en del andre kommuner, blant annet Stavanger og Bergen.


Foto: KS

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 48169900

E-post: lasse100@online.no