Martin Skramstad er en svært erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram, Han jobber i KS Innlandet med blant annet interessepolitikk, økonomi og folkevalgtprogrammet. Skramstand har tidligere vært ordfører i Løten og medlem av fylkestinget i Hedmark. Han har erfaring i å lede prosesser og samspillet mellom administrasjon og politikk.Foto: KS

Martin Skramstad

Telefon: 91 11 66 11

E-post: martin.skramstad@ks.no