Elin Gran Weggesrud er ny prosessveileder for Vestfold og Telemark. Hun har vært ordfører i Sande kommune i perioden 2015 – 2019 og ordfører Holmestrand fra 2019. Hun var leder i fellesnemnden for sammenslåingen av Sande og Holmestrand.  Hun er utdannet barnehagelærer og har tidligere hatt stillinger i Svelvik og Sande kommune.
Foto: KS