Les mer

Lenkeblokk Icon Debatthefte om kommunens rolle som arealplanmyndighet

Arealplanleggingen er en forutsetning for god by- og tettstedsutvikling med attraktive steder der folk trives. Infrastrukturutbygging og tilrettelegging for ulike former for næringsutvikling kan ikke gjennomføres uten forutgående arealplanlegging. Ikke minst er arealplanleggingen nødvendig for en god miljø- og ressurspolitikk.

Dette debattheftet skal derfor være til hjelp for kommuner og fylkeskommuner der de folkevalgte vil sette i gang gode planprosesser. KS oppfordrer til å gjennomføre en egen folkevalgtdag med hele kommunestyret eller fylkestinget med hjelp fra KS' erfarne prosessveiledere.