En god arbeidsgiverpolitikk handler om å se og tilrettelegge for ledere og medarbeidere som organisasjonens viktigste ressurs for å nå mål, utvikle og levere gode tjenester. Arbeidsgiverpolitikk kan defineres som de verdier, holdninger og handlinger som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag.

I det vedlagte heftet gir KS råd og veiledning om hvordan de folkevalgte kan handtere arbeidsgiveransvaret, og med særlig fokus på arbeidsgiveransvaret for rådmannen.