KS kan bidra med faglige innspill på en rekke områder. Eksempler er kommuneøkonomi, etikk og antikorrupsjon, saksbehandling i folkevalgte organer, herunder habilitet, hvordan organisere oppgaveløsningen, bruken av sosiale medier. Den nye kommuneloven styrker både den politiske og den administrative ledelsen i kommunen eller fylkeskommunen. Dette er et tema som er aktuelt på en folkevalgtdag.  

I tillegg viser erfaring at de grunnleggende temaene fra basisprogrammet er svært aktuelle å følge opp på en folkevalgtdag.

Også på folkevalgtdagene legger vi opp til refleksjon og diskusjon i de kollegiale organene. Gjennom case og refleksjonsopplegg skaper vi aktivitet og god dialog. Formålet er å bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter.

En skreddersydd folkevalgtdag er alt fra et par timers samling til en hel dag. Folkevalgtdagene ledes av prosessveilederne. Prosessveilederne er ikke eksperter på alle temaene. Det er derfor anledning til å engasjere fagfolk i KS eller i den enkelte kommune/fylkeskommune til å bidra på disse dagene. 

Ta kontakt med ditt regionkontor for mer informasjon.