Les mer

Lenkeblokk Icon Temahefte for folkevalgte om samfunnsutvikling

Dette er kanskje noe av det mest spennende å være med på for en folkevalgt. Samtidig er samfunnsutvikling et begrep som ofte er vanskelig å fylle med innhold. Når kan vi egentlig si at vi har vært med på å utvikle det samfunnet vi har påtatt oss et ansvar for? 

Denne folkevalgtdagen er ment å være til hjelp på veien til å forstå nettopp dette enda bedre. Dagen handler om hva det kan innebære å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder. Det opplegget du nå blir en del av skal gi hjelp på veien til å definere enda klarere hvilket potensial som finnes i din kommune. Ikke minst handler dagen om hva som må til for å realisere mulighetene som finnes. KS håper denne fordypningsdagen bidrar til at dere som folkevalgte blir tryggere i rollen som samfunnsutvikler. En trygghet i samfunnsutviklerrollen kan gi grunnlag for enda mer vekstkraftige og fremtidsrettede byer og tettsteder i landet vårt. 

For å gjøre byene og tettstedene vekstkraftige, fremtidsrettede og bæ­rekraftige, trengs det en helhetlig politikk som kobler på tvers av ulike virksomhetsområder og fremmer kvalitet. Først da blir de attraktive for innbyggere og næringsliv. Å gi retning for samfunnsutviklingen krever at du som lokalpolitiker tar politisk lederskap. Denne folkevalgt­dagen skal styrke kunnskapsgrunn­laget for hvordan lederskapet kan utøves på en god måte. Dere får innsikt i hvilke konkrete metoder dere kan bruke for å gjøre kommunen attraktiv og fremtidsrettet, for eksempel:

  • Hva gir god og fremtidsrettet by- og tettstedsutvikling?
  • Hvilke styringsredskap bør man bruke (PBL, økonomiske, organisa­toriske)?
  • Hvordan kan du som politiker spille på lag med innbyggere, nærings­livet og egen administrasjon for å få dette til?

Folkevalgtdagen er utviklet i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL) og By- og regionsforskningsinstituttet (NIBR).