- Hatefulle ytringer i det offentlige rom er en stadig økende utfordring for demokratiet, sa ordfører Jan Oddvar Skisland da han ønsket velkommen til Kristiansand. Vi må bli flinkere til å faktakorrigere, og å få ut informasjon, og kanskje oftere svare «det er jeg litt usikker på, hva synes du?»  Byen har lagt bak seg et lokalvalg hvor debatten og polemikken har gått svært høyt. Skisland leder bystyremøter i den nye sammenslåtte kommunen hvor hele 12 partier har fått plass.

Etikkutvalgets arbeidsform

– Det er både nyttig og inspirerende å møte ordførere og rådmenn på denne måten. De uttrykker et behov for å sette av tid til åpent og fordomsfritt diskutere erfaringer og etiske dilemma med sine kollegaer i andre kommuner. Det er et tydelige behov og derfor veldig viktig at etikkutvalget kan legge til rette for slike arenaer. I tillegg gir det viktig innsikt i hvilke utfordringer kommunene møter, sier Tora Aasland som leder i Kommunesektorens etikkutvalg.

Kommunesektorens etikkutvalg er oppnevnt for fire år av gangen. I utvalgets mandat heter det at to av de fire årlige møtene bør legges som åpent møte for kommuner i et område for å kunne drøfte aktuelle utfordringer kommunene der møter.

Siste møte i 2019 ble avholdt i Kristiansand, hvor ordførere, rådmenn og kontrollutvalgsfolk fra kommuner i Agder stilte. Deltakerne var selv invitert til å sette dagsorden – og til å innlede til debattene om saker eller problemstillinger de selv mener er krevende. Tidligere har etikkutvalget hatt flere slike samlinger, blant annet med kommuner i Nordland, i Rogaland og i Akershus.

Facebook og demokratiet

Blant sakene på dagsorden stod tema knyttet til aksjonisme på Facebook, rådmannens rolle, hets og trusler mot folkevalgte – og varsling. Rådmann i Arendal, Harald Danielsen minnet om ansvaret kommunedirektøren har for at saker blir forsvarlig utredet. - Men det blir vanskelig for folkevalgte «når 100 personer der ute mener noe annet». – Jeg blir bekymret når informasjonsgrunnlaget blir styrt av krefter som ikke har mandat til å ivareta kommunen som helhet, sa Danielsen. Han frykter et scenarie hvor de store beslutningene som skal drive samfunnet videre lider, fordi folkevalgte ikke tør å fatte vedtak.

Ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland uttrykte også bekymring for virkningen av Facebook, og mente å se flere utfordringer enn fordeler; – Det er snart en arena bare for de få, fjernt fra vanlige folk. Og hvis hets er den eneste lønna du får, hvem orker da å være politiker?

Har du en sak eller noe du ønsker å ta opp?

Kontakt Kommunesektorens etikkutvalg.