Bevilgning til julebord for ansatte
På sitt møte 6. desember drøfter kommunestyret en bevilgning til julebord for kommunens ansatte. Rådmannen har fremmet forslaget og gir samtidig en beskrivelse av kommunens økonomiske situasjon. Skatteinngangen har vært god, og det ser ut til å bli et pent overskudd på årets drift. Ordføreren henviser imidlertid til at de ansatte har fått bevilget velferdsmidler med kr 120 per person, og at slike midler er ment å dekke utgifter til juleavslutninger og lignende arrangementer. Ordføreren mener det tar seg dårlig ut overfor bygdas befolkning om kommunestyret bevilger større beløp til fester for ansatte. ”Dessuten,” sier han, ”vil effekten av juleavslutninger blir mye bedre hvis disse tas avdelingsvis og ikke for alle ansatte sammen. Avdelingsvise fester kan lett holdes i kommunens egne lokaler, og vi trenger ikke å leie dyre lokaler eksternt.” 
Ordførerens syn vinner gehør i kommunestyret, som mot to stemmer avslår rådmannens forslag om ekstrabevilgning. Deretter går kommunestyret til sitt lenge planlagte julebord på Viker hotell. To påmeldte til julebordet uteblir imidlertid i protest mot kommunestyrets vedtak. Begge de to er ansatt i kommunen. 

Forskjellbehandling
Når avisen rapporterer fra julebordet, har den regnet ut at kommunestyrets julebord kom på kr 980 per deltaker. Avisen konfronterer ordføreren med dette og stiller spørsmål om hans argumenter mot julebord for ansatte. Ordføreren hevder at kommunestyrerepresentantene har fortjent et godt julebord etter et år med stor innsats, omfattende bruk av fritid og beskjeden møtegodtgjørelse. De ansatte har tross alt fått utbetalt full tarifflønn gjennom hele året.

Spørsmål til refleksjon:
- Hva synes du om ordførerens argumentasjon mot julebord for ansatte?
- Hva synes du om ordførerens argumentasjon for julebord for kommunestyret?
- Har du synspunkter på hvordan kommunen bør verdsette sine ansatte?
- Hva synes du om de to kommunestyrerepresentantenes protest og uteblivelse fra julebordet?