Gjesteelevsatsene utarbeides med utgangspunkt i statens satser for oppgjør med private skoler. Dette innebærer at satsene justeres i tråd med disse hvert år. Satsene gjelder pr. kalenderår.

Vi får flere spørsmål om satsene og legger derfor ut brevet med anbefalte satser som er sendt fylkeskommunene.

Satser for gjesteelever i videregående opplæring 2023 (pdf)