Den norske fag- og yrkesopplæringen bygger på tett samarbeid mellom arbeidslivets parter og utdanningsmyndighetene, både på sentralt og lokalt nivå. Systemet bygger på gjensidig tillit mellom partene. OECD har trukket fram dette som styrker ved den norske fagopplæringen.

De faglige rådene skal arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk, slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd bygg og anleggsteknikk
KS skoleeierrepresentanter: Ola Ivar Eikebø og Turid Borud
Vara: Jessie Strand Fagervoll og Arne Aulstad 

KS arbeidsgiverrepresentant (vara): Kristin V. Øvrum

Faglig råd design og tradisjonshåndverk
KS skoleeierrepresentanter: Jørn Olav Bekkelund og Sylvi Berg
Vara: Marit Kristiansen

Faglig råd elektrofag
KS skoleeierrepresentanter: Hans Jacob Edvardsen og Aina Berntsen
Vara: Henrik Thoreby og Gunvor Eldegard 

KS arbeidsgiverrepresentant (vara): Asle Strand

Faglig råd frisør, blomster- og interiørdesign
KS skoleeierrepresentanter: Gry Sørlie og Bjørn Lien
Vara: Jim Lindquist og Sonja Henriksen   

Faglig råd IKT og medieproduksjon
KS skoleeierrepresentant: Kjersti Normann og Bernt Øystein Halden
Vara: Trond Pettersen og Astrid Aas

KS arbeidsgiverrepresentant: Leif-Tore Martinsen
Vara: Siri Halsan 

Faglig råd helse og oppvekstfag
KS skoleeierrepresentanter: Catrine Utne Pettersen og Kasper Tøstiengen
Vara: Ståle Østrem og Ingrid Bråstad Nilsen 

KS arbeidsgiverrepresentanter: Eli Sogn Iversen og Rune Midtlyng
Vara: Frode Rønsberg 

Faglig råd naturbruk
KS skoleeierrepresentanter: Bodil Onsaker Berg og Arne Jostein Vestnor
Vara: Sigrun Bergseth og André Bakeng 

Faglig råd restaurant og matfag
KS skoleeierrepresentanter: Torbjørn Mjelstad og Ingrid Berg
Vara: Inger Jorunn Åsbø og Espen Eriksen 

KS arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Sjåvik
Vara: Daniel Karlsrud 

Faglig råd salg, service og reiseliv
KS skoleeierrepresentanter: Jan Tvedt og Tove Karlsrud
Vara: Hanne Rud og Heidi Tvede

KS arbeidsgiverrepresentant: Frode Vikhals Fagermo
Vara: Karine Johansen 

Faglig råd teknikk og industriell produksjon
KS skoleeierrepresentanter: Leif Olsen og Sissel Brusegård
Vara: Kristina Rabe og Tor-Einar Skinlo 

KS arbeidsgiverrepresentant (vara): Jacob Kristoffersen