Rekrutteringspatruljen blir godt tatt imot. De formidler yrket på en god måte og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra elevene.

En arbeidsgiver

Det er etablert 40 rekrutteringspatruljer i hele landet som besøker 10. klasser, elever i Vg1 helse- og oppvekstfag og elever på Vg2 helsearbeiderfag i de fleste av landets fylker. En rekrutteringspatrulje består av unge og engasjerte medarbeidere som kjenner arbeidshverdagen, er stolte av jobben og kan presentere faget på en god og spennende måte!

På skolebesøkene forteller patruljene med egne ord og bilder fra sin arbeidsplass og om veien fram til fagbrevet. Det blir også vist film som viser mulighetene og bredden i faget. Erfaringer viser at ungdommen får et positivt inntrykk av faget og flere ser at det gir mange muligheter ved å utdanne seg som helsefagarbeider.

Resultater 
Resultatene på landsbasis de siste 2 årene viser en gledelig oppgang på søkertallene til både Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg2 helsearbeiderfag samt til læreplasser. Dette er resultater etter langsiktig og målrettet jobbing gjennom flere år og det er grunn til å tro at rekrutteringspatruljene har vært det viktigste tiltaket for å øke rekrutteringen, spre informasjon om faget og bedre omdømmet til sektoren. Oppmerksomheten patruljene har fått både lokalt og nasjonalt, har bidratt til ringvirkninger i form av flere læreplasser og positiv oppmerksomhet i og utenfor egen organisasjon. De unge yrkesutøverne er de beste ambassadører for faget og yrket.

Bakgrunn 
Det vil bli stor mangel på helsefagarbeidere i årene som kommer. Målet på nasjonalt nivå er abruttotilgangen skal være 4500 helsefagarbeidere pr. år hvor 1500 er ungdom og resten er voksne. Bli helsefagarbeider skal arbeide med rekruttering av både unge og voksne til helsearbeiderfaget. Det skal blant annet arbeides med å få flere voksne uten formell utdanning til å kvalifisere seg som helsefagarbeider. Prosjektet skal også bidra til å øke antallet læreplasser i kommuner, helseforetak og private virksomheter samtidig som det rettes oppmerksomhet på kvaliteten i opplæringen.