Helsefagarbeideren jobber blant annet:

  • På sykehus
  • På sykehjem
  • I hjemmetjenesten
  • I psykiatrien
  • I rusomsorgen
  • I opptrenings-ogbehandlingssentre
  • I skolen, med barn som trenger ekstra hjelp
I helse- og omsorgssektoren jobber du med alt som er viktig: sosialt samvær, omsorg for andre, og møte med mennesker. Velger du å bli helsefagarbeider, kan du velge mellom mange arbeidssteder. Arbeidsdagen er variert. Du kan få stor frihet til å være kreativ og forme den selv. En dag skal du kanskje ta vare på et sykt barn, eller gi støtte til barnets foreldre og pårørende. En annen dag kan du ta fram gitaren på sykehjemmet, eller invitere brukere på kino eller biltur.
 
​Du får et større repertoar – det gjør noe med deg. Du blir mer menneske.

– Å jobbe på sykehus var veldig spennende. Jeg grudde meg litt på forhånd, for det er mye ansvar og mange ting å huske på. Det var mange ting jeg ikke visste. Men sånn er det jo med alt, og du må stå på selv – om du vil du lære det eller ikke, er opp til deg, sier Christopher. Han er hjelpepleier. Den som i dag vil ha samme type jobb som Christopher, kan velge å utdanne seg til å bli helsefagarbeider.

Christopher og har har blant annet jobbet med unge mennesker som har vært innblandet i trafikkulykker. Det er tungt. De tenker mye på hva de kunne gjort hvis det som skjedde ikke hadde skjedd. – Hva skal man si? Jeg lærer mye underveis. Du kan jo ikke lære alt på skolen heller. Det handler om mennesker, ikke lærebøker.

Nå jobber Christopher med psykisk utviklingshemmede, og hjelper dem med daglige ting.

– Det er utrolig givende å jobbe med folk som har så mye glede, sier han.

Sosial "bransje"

– Ansatte i denne bransjen er sosiale mennesker. Vi har blanda lag i volleyball, og fotball. Bedriftslag – det er det som er artig! Det er fint å jobbe med folk som setter i gang ting, både på arbeid og i fritida. Jeg skulle ønske at flere menn jobbet som helsefagarbeider. Da kunne vi stille med egne lag, sier Christopher.