De fleste er gratis for studenten, de tilbys som regel som deltidsutdanning og kan kombineres med jobb.

Det finnes mange typer fagskole. Noen er offentlig godkjente. Det betyr at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har vurdert og godkjent kvaliteten på fagskoletilbudene.

Velger du offentlig godkjent fagskoleutdanning innen helse- og oppvekstfag, skal ikke selve utdanningen koste deg noe. Disse utdanningene mottar offentlig finansiering.

Det finnes mange ulike fagskoletilbud innen helse- og oppvekstfag:

 • Barsel- og barnepleie
 • Eldreomsorg
 • Administrasjon
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Psykisk helsearbeid
 • Rehabilitering
 • Veiledning
 • Tverrfaglig miljøarbeid
 • Miljøarbeid innen rus
 • Spesialrenhold i helsetjenesten
 • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse

Kombiner jobb og fagskole
Fagskoleutdanningene bygger på grunnutdanning fra videregående opplæring og tilsvarende realkompetanse. Utdanningene er mellom 6 og 24 måneder. De fleste tas på deltid og kan kombineres med jobb. Noen er nettbaserte.

Fagskoletilbud der du bor?

Her finner du en oppdatert liste over fagskoletilbud innenfor helse- og oppvekstfag i Norge.