Vi trenger indikatorer som kan fortelle oss om måten vi jobber på beveger oss i retning av ønsket fremtidsbilde, og om innsatsen gjør en positiv forskjell.

Indikatorer brukes for å angi et fenomen/kjennetegn ved hjelp av tall eller andre målbare størrelser, og beskriver forhold som er for kompliserte eller for kostbare å måle direkte. Det er viktig å presisere at indikatorer ikke er noe annet enn kjennetegn og kun et hjelpemiddel for å objektivt kunne vurdere utviklingen. Allikevel, når disse kjennetegnene brukes for å angi ønsket ambisjonsnivå, har man også etablert målbare målsetninger.

Nedenfor finner du lenker til verktøy som kan brukes i forbindelse med kartlegging, oppfølging og evaluering av innsatser til utsatte barn og unge.

Lenkeblokk Icon Oppvekstprofil – oversikt og muligheter i vår kommune Lenkeblokk Icon Status kommune - publikasjon og digital kartløsning Lenkeblokk Icon SoImpact – verktøy for utvikling av måleindikatorer Lenkeblokk Icon Tiltak som virker - veileder for stegvis strukturert arbeid