Kanskje kan denne tiden være med på å bidra til at kulturfeltets status som likeverdig samfunns- og politikkområde styrkes.

Det har eksplodert. Ikke Covid-19, men det digitale kulturlivet. Digitale plattformer har de siste ukene blitt vår kanal til å nå hverandre, til å kommunisere, søke informasjon og til å oppleve. Men selv om de digitale løsningene nå er nyttige verktøy, så løser ikke dette alt. Verktøy må brukes av noen, og det kan brukes på mange måter. Kulturfeltet har vært tidlig ute med å ta i bruk de digitale mulighetene på en konstruktiv måte, og det er ikke tilfeldig. Kulturlivet besitter ferdigheter og arbeidsmetoder som er helt sentrale i innovative prosesser - gjennom daglig å jobbe med kreativitet og nyskaping.

Et aktivt kulturliv fortsetter

Mange kulturskoler opprettholder nå sitt undervisningstilbud gjennom skjermen, og her snakker vi ikke bare om forelesninger. Det er spilletimer, korsang, dansetrening, og det lages filmer og radioteater. Kommuner sender opptak av konserter med distriktsmusikere som spiller i lokale kulturhus. I den kulturelle skolesekken gis det tilbud om litteraturformidling. Det florerer med bokanbefalinger og bibliotekene oppretter digitale kurs og take-away-tilbud. Kinoer kjører lukkede visninger for familier og arrangerer drive-inn-kino.

Hva er det viktig å lære?

Ordet innovasjon er i ulike debatter ofte knyttet til teknologisk utvikling, men ordet handler jo i bunn og grunn om alle prosesser som har som mål å skape noe kvalitativt nytt. Det er også viktig å anerkjenne at hvordan vi bruker denne teknologien er vel så viktig som at den finnes. Teknologi kan brukes til krigføring, men den kan også brukes til å opprettholde viktige funksjoner i et samfunn. Som når alle landet skoler går over til digital undervisning på grunn av Covid 19-epidemien.

Når mange av landets kulturskoler opprettholder sin undervisning, opprettholdes også elevens mulighet til å tilegne seg noe av verdens viktigste lærdom. Elevene har en arena for å blir kreative, innovative, nyskapende, samspillende, lyttende, formidlende og løsningsorienterte mennesker.

La oss ruste oss for fremtiden

Nye verdensomspennende utfordringer vil komme i fremtiden. Vi lever i historien. La oss ruste oss godt gjennom å styrke landets kulturliv. Da står vi sterkt gjennom å være en innovativ nasjon, som møter både pest og kolera med kreative løsninger, felles sang og samhold.