KS, Norsk kulturskoleråd, UKM-Ung kultur møtes, Ungdom og Fritid, NOKU og Kulturtanken står bak arrangementet. De spør: Hvordan styrke barn og unges medvirkning i kommunen? Hvordan skape gode samarbeid på tvers av fagfelt og tjenester? Hva fungerer, hva fungerer ikke? 

Meld deg på her

I 2021 og 2022 fikk 28 kommuner støtte til å undersøke hvordan de kunne integrere barne- og ungdomskultur bedre i sine planprosesser, for å styrke barn og unges medvirkning. Flere av disse kommunene deler sine erfaringer denne dagen. Flere andre kulturaktører som jobber med det samme kommer også.

På delingsarenaen får du også vite mer om årets kulturkommune Lillestrøm og om Fremtidens kulturskole. Institutt for samfunnsforskning deler egne forskningsfunn om kommunalt medvirkningsarbeid, og Ungdom og Fritid presenterer arbeidet med Fritidsklubbløftet.

Les mer om arrangementet her