Hva handler det om?

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Hvorfor kan kulturfeltet bidra til å nå dette målet?

Internasjonalt kultursamarbeid bidrar blant annet til å bedre vilkårene for deltagelse i, og tilgang på kultur som en grunnleggende menneskerett. I de fattigste landene er det et stort behov for en grunnleggende infrastruktur på kulturfeltet. Kultursamarbeid styrker mulighetene til å etablere institusjoner som sikrer disse rettighetene.