Årets kulturkommune er større enn seg selv på mange måter. Med det mener vi at kommunen betyr mye for regionen, og er et kraftsentrum i dalføret
Kristin Ørmen Johnsen, leder av Stortingets familie- og kulturkomite

Organisasjonen Norsk kulturforum (NOKU) har siden 1992 kåret «Norges kulturkommune» annethvert år. I år vant Ål i skarp konkurranse med Bergen, Hammerfest og Kristiansund.

Hensikten er å løfte fram kommuner som har en strategisk tenkning for det kommunale kulturarbeidet. Prisen skal anerkjenne kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivet, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass.

Juryen har bestått av Kristin Ørmen Johnsen, leder av Stortingets familie- og kulturkomite, Bjørn Arild Gram, leder i KS, og Tor Helge R. Moen, styreleder i NOKU.


Foto: Vegard Breie

Juryens begrunnelse

Slik begrunner juryen valget av Ål:

«Det hersker ingen tvil om at Ål kommune skårer høyt på alle kriterier knyttet til kåringen av årets kulturkommune. Kulturpolitikken er godt forankra, den er strategisk, langsiktig, systematisk og økonomisk bærekraftig. Det er et overraskende godt og sterkt kulturliv i bygda, og det er et halvt lag/forening/organisasjon per innbygger. Kommunen har gode samhandlingsarenaer og nettverk og legger stor vekt på koblingen mellom profesjonelle og amatører – noe begge parter tjener på. Ål er en liten kommune, og det er ganske unikt at de klarer å satse så sterkt på kultur».

I sin videohilsen til vinneren, la Kristin Ørmen Johnsen til:

– Årets kulturkommune er større enn seg selv på mange måter. Med det mener vi at kommunen betyr mye for regionen, og er et kraftsentrum i dalføret.

Mangfold av kulturkommuner

Ifølge juryen var alle søknadene om å bli «Norges kulturkommune» svært sterke, og viser det store mangfoldet av kulturkommunene rundt om i landet – som jobber aktivt med kultursektoren.

De andre kommunene som hadde meldt seg på i konkurransen var: Sauda, Skaun, Skien, Sunnfjord, Tysvær og Vennesla.