Illustrasjon: Tania Faye Goffredo

Ut av klasserommet er et nettverk av interaktive besøkssentre. Alle tilbyr gratis læringsspill eller besøk som aktiviserer elevene i blant annet økonomi, realfag, helse, næringsliv og lokaldemokrati.

Lenkeblokk Icon Les mer på utavklasserommet.no