1 Introduksjon

Vi respekterer de lovfestede bestemmelsene om personvern og datasikkerhet.

Derfor overholder vi Personvernforordningen (GDPR), norsk lov av 15.juni 2018 nr.38 om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven).

Under finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi håndterer slike data.

2 Ansvarlig part / Kontaktinformasjon til den sikkerhetsansvarlige

KS er ansvarlig part for den databehandlingen som kreves for å kunne levere tjenesten, og som beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette omfatter ikke databehandling som gjelder såkalte "Site Insights", der vi deler ansvaret med Facebook Ireland Limited ("Facebook").

Husk at bruk av vår side innebærer ytterligere behandling av dine personopplysninger fra Facebooks side, som ikke er begrenset av det som skjer innenfor "Site-Insights". Med tanke på dette referer vi til personvernerklæringen fra Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Skulle vår side være lenket til andre Facebook-sider eller online-innhold gjelder personvernerklæringene til disse tjenestene.

Du kan kontakte oss via e-post (kommunespillet@ks.no).

3 Generell databehandling

3.1 Gruppefunksjoner

Du kan velge mellom tre ulike funksjoner som vi tilbyr på sidene våre for å samhandle med andre brukere;  poste en kommentar på veggenvår, legge inn en kommentar, og like eller dele en post.

Vi gjør oppmerksom på at denne delen er offentlig og dermed kan all informasjon du legger inn eller oppgir  ses av andre. Vi kan ikke kontrollere hvordan andre side-brukere behandler denne informasjonen. Særlig kan vi ikke hindre andre fra å sende deg meldinger.

3.2 Analyse av bruk / Site-Insights

Sammen med Facebook kan vi analysere hvordan du bruker vår Facebook-side (Site-Insights).

Informasjonen som kreves av GDPR om behandling av data for Site-Insight finner du i Facebooks personvernerklæring: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Innenfor konteksten av Site-Insight vil vi bare motta anonymisert statistikk. Vi har  ingen tilgang til personlige opplysninger som blir behandlet av Facebook.

3.3 For brukere av læringsspillet Snasen

Vi bruker informasjonskapsler og Google Analytics er knyttet til læringsspillet Snasen. For de elevene som velger å registrere seg med brukernavn, vil dette bli innhentet i spillet. IP-adressen kan også bli logget på serveren.

4 Endring av denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen er opprettet 26.05.2020.

Utviklingen av våre Facebook-sider kan få virkning for måten vi håndterer personopplysninger. Vi forbeholder oss retten til å tilpasse denne personvernerklæringen i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Derfor anbefaler vi deg å besøke sidene våre av og til for å holde deg orientert om mulige oppdateringer av vår personvernerklæring.

 

Bruksvilkår

Tilgang til og bruk av våre Facebook-sider er gjenstand for følgende bruksvilkår:


Retningslinjer for brukeratferd/akseptabel bruk. 

Facebook gir deg muligheten til å samhandle med andre og dele tanker, informasjon og materiell du måtte ha. Du er inneforstått med  at innholdet postet av brukere på Facebook-sidene våre ikke nødvendigvis reflekterer KS’ meninger eller idealer. KS forventer at brukerne viser respekt for andre mennesker. Hvis du legger merke til krenkelse av disse retningslinjene for akseptabel bruk eller annen uakseptabel atferd fra brukere, ber vi deg ta kontakt med oss. Du samtykker til, uten begrensninger, at du ikke vil poste eller videresende innhold til andre brukere som:

• er ærekrenkende, fornærmende, obskønt, blasfemisk, skandaløst, provoserende, pornografisk, uanstendig eller støtende;

• krenker eller overtrer en annen parts opphavsrett (slik som musikk, videoer, bilder eller annet materiale der du ikke har skriftlig samtykke fra eieren til å poste slikt materiell);

• krenker en annen parts rettsbeskyttelse av personlig særpreg;

• er truende, plagsom, eller oppfordrer til mobbing, rasisme, diskriminering, skinnhellighet, hat eller fysisk skade på en gruppe eller individer;

• er unøyaktig, falsk eller villedende på en eller annen måte;

• er ulovlig eller fremmer ulovlige aktiviteter enten direkte eller indirekte;

• fremmer ulovlig eller uautorisert kopiering av en annen persons åndsverk eller lenker til slikt arbeid, eller gir informasjon som omgår slike sikkerhetstiltak;

• inneholder «kamuflert» blasfemi;

• inneholder reklame, markedsføringsmateriell, søppelpost, kjedebrev, pyramidespill eller andre former for oppfordring.

Vi kan etter eget skjønn gå gjennom, redigere eller slette innhold som ikke etterkommer disse brukervilkårene.