Ungdom er viktig for et levende lokaldemokrati. KS ønsker at alle ungdommer skal ha mulighet til å engasjere seg i lokalsamfunnet sitt. Vi mener derfor det er viktig at ungdom får innsikt i hva lokaldemokrati er og hvordan de kan medvirke i beslutninger som angår dem.

KS Ung en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Alle tilbudene våre ligger åpent og fritt tilgjengelig på nett. I tillegg har vi et besøkssenter hvor vi tar imot ungdomsgrupper for å spille det digitale læringsspillet Kommunespillet. Et besøk er selvsagt gratis og gruppene blir servert mat. 

På Instagram vil vi dele smakebiter fra tilbudene våre og annet KS jobber med retta mot ungdom. Og følg med! Vi utvikler også nye verktøy - nå med fokus på ungdomsråd. 

Don't miss out! Følg oss i dag. Vi er KS_Ung.