Det er mye vi ikke vet om framtida og hvordan yrkeslivet blir. Vi vet at det kommer til å bli nye måter å jobbe på og at det kommer nye yrker vi ikke har i dag. Ingen vet hvor de jobber om 20 år. Se på Lars i filmen: Han startet som sykepleier og jobber i dag som rådmann.

Man må være villig til å endre seg og til å lære nye ting underveis. Det vet vi blir viktig. Vi vet også at vi kommer til å finne nye måter å jobbe sammen på: at vi kommer til å jobbe mer på tvers og mer i team. Dessuten vil det i framtida, uavhengig av yrke, være fokus på digitalisering, integrering og klima og miljø. Samtidig vil det fortsatt være stort behov for folk til å jobbe med barn og unge og pleie og omsorg, selv om arbeidsmåten vil bli annerledes.