Kompetanse for kvalitet er et videreutdanningstilbud for lærere i grunnskolen og videregående skole. Tilbudet er særlig viktig for lærere som trenger videreutdanning for å fylle kompetansekravene for undervisning i norsk, norsk tegnspråk, samisk, matematikk og engelsk. Dispensasjonen fra kravene til kompetansekravene for undervisningen varer til og med skoleåret 2024 -2025.

Blant lærerne i grunnskolen med godkjent lærerutdanning er det mange som ikke oppfyller kompetansekravene for fagene de underviser i. Inneværende skoleår er andelen størst i engelsk, der 35 prosent av lærerne ikke oppfyller kompetansekravene. I matematikk er andelen 24 prosent, mens den er lavest i norsk med 17 prosent. I samisk og norsk tegnspråk er andelen lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for undervisning henholdsvis 26 og 21 prosent.

Kommunene og fylkeskommunene er ansvarlige for at skolene har riktig og nødvendig kompetanse. Kompetanse for kvalitet er et godt tilbud i første omgang slik at skolene har lærere som fyller kompetansekravene, men også som et generelt videreutdanningstilbud for å gi lærere muligheter til videreutvikling til beste for elevene.

Videreutdanningstilbudet Lærerspesialist er for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. Målgruppen for utdanningen er lærere som har minst 60 studiepoeng og minst tre års undervisningspraksis i faget eller fagområdet lærerspesialistutdanningen retter seg mot. Ordningen er knyttet til funksjonen som lærerspesialist. Funksjonene som lærerspesialist har egen søknadsfrist 15. mars 2021.

Rektorutdanningen er videreutdanning for skoleledere. I tillegg til rektorer retter utdanningen seg mot ledere som har en formell lederstilling med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, eksempelvis inspektører eller avdelingsledere. For skoleledere som har fullført rektorutdanningen fins det tilbud om ulike videreutdanningsmoduler.

Nærmere informasjon om tema, studiesteder og søknadsfrister finnes på Utdanningsdirektoratets nettside. Se lenker nedenfor.